Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van het vakantiehuis ’t Vijverhof te
9500 Geraardsbergen, Vijverkouter 3.

 1. Boeken
 • De huurder ontvangt een huurbevestiging en factuur per e-mail. Het voorschot bedraagt 30% van de huursom.
 • Het voorschot dient betaald binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van de betaling is de
  reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien
  de betaling niet binnen de 7 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.
 • Het restant van de huursom + toeristenbelasting dient uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode te
  zijn ontvangen. Gebeurt de betaling niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de
  huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de
  woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Bij boeking binnen de drie weken vóór de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + toeristenbelasting
  onmiddellijk te betalen.
 1. Kosten verhuur
  De huur is incl. bed -en badlinnen, eindschoonmaak en energiekosten. Bij het verlaten van de woning dient het huis
  in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). Bij het niet naleven van deze voorwaarden
  kunnen extra schoonmaakkosten van 100 € aangerekend worden.
 2. Annuleringsvoorwaarden
  Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten (deze zijn ook van toepassing bij annulering door
  overmacht of ziekte):
 • Binnen een periode van zes (6) maanden tot veertien dagen vóór de aanvang van het verblijf of de activiteit,
  verliest de Gebruiker zijn/haar voorschot integraal, en
 • Binnen de veertien (14) dagen vóór de aanvang van het verblijf of de activiteit, dient de Gebruiker de volledige
  huursom te betalen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering wordt gebracht.
  Bij annulering door de verhuurder :
 • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden
  gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de
  vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder
  heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan
  ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
 1. Huisregels
 • In- en uitcheck: Check in om 14u dag van aankomst, check out om 12u, op zondag kan een late check-out om 17u
  toegelaten worden afhankelijk van de bezetting van de vakantiewoning.
 • Honden zijn toegelaten maar dienen op het domein ten allen tijde aan de leiband gehouden te worden, honden
  mogen verder ook niet alleen in het vakantiehuis achtergelaten worden. Voor honden dient alle eigen uitrusting en
  materiaal meegebracht te worden. (mand, deken, kussen, drinkbak, eetbak, ..) Honden mogen niet in de zetels,
  bedden en mogen niet in douches of baden gewassen worden worden.
 • In het vakantiehuis geldt een rookverbod.
 • Het vakantiehuis wordt niet verhuurd voor vrijgezellen feesten, studentencantussen of andere overdreven
  drinkpartijen.
 • Bij reserveren onder valse voorwendselen zal het voorschot ingehouden worden en zal de huurder geen toegang
  tot de vakantiewoning krijgen
 • Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te
  verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst 1 bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.
 • Er dient een gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden
 • Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen (18 personen) te
  bewonen. Ook extra tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan. Kindjes minder dan 2 jaar die in een
  babybedje slapen worden niet als volwaardig persoon geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.
 • Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene bakken.
 1. Aansprakelijkheid
 • De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of
  schade aan het huis of de inboedel, of het niet naleven van de huisregels loopt u het risico het vakantiehuis te
  moeten verlaten.
 • Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel
  personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis.
 • Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden
  verleende diensten.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere
  eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan.
 • Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 1. Overige
  Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle vermeldingen op de website van ’t Vijverhof
  Geraardsbergen (www.vijverhof-geraardsbergen.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en
  geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten
  op haar website gebonden.